Výjezdy votických hasičů v srpnu 2019

Votice – Přinášíme zprávu o aktivitách votických hasičů za měsíc srpen 2019. V měsíci srpnu byl navíc proveden letošní stý zásah, který se uskutečnil 9. srpna v Miličíně.

Dne 2.8.ve 13:35 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na dopravní nehodu dodávkového vozidla na silnici 1/3 u obce Olbramovice. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dodávkového vozidla, které havarovalo mimo komunikaci. Jedna zraněná osoba ošetřena ZZS. Jednotka provedla protipožární opatření.

Dne 6.8. ve 14:24 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Sedlčany na odstranění spadlého stromu z komunikace u obce Martinice. Pomocí motorové pily strom odstraněn.

Dne 9.8. v 11:35 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na dopravní nehodu OA a motocyklu u obce Miličín. Nehoda bez zranění a úniku provozních kapalin. Jednotka provedla protipožární opatření a v místě nehody řídila provoz s MP Votice.

Dne 9.8. ve 20:40 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na dopravní nehodu kombajnu u obce Křešice. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o převrácený kombajn mimo komunikaci. Dochází k drobnému úniku provozních kapalin. Jednotky nasvítily místo zásahu, přepustily naftu z nádrže do přistavených sudů a asistovaly asistenční službě při vyprošťování převráceného kombajnu z pole zpět na komunikaci.

Dne 15.8. ve 20:41 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na dopravní nehodu dvou osobních vozidel na silnici 1/3 u obce Olbramovice. Při nehodě se nikdo nezranil. Jednotky provedly nasvícení místa zásahu, protipožární opatření a zasypání uniklých provozních kapalin. Po vyšetření nehody byla odstraněna havarovaná vozidla, která bránila v provozu, mimo vozovku.

Dne 17.8. v 9:56 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na požár osobního vozidla na silnici 1/3 u obce Hostišov. Jednalo se o zahoření v motorovém prostoru vozidla. pomocí vysokotlakého proudu požár uhašen.

Dne 25.8.v 11:58 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na únik plynu do města Votice. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o sebevražedný útok., který je dokonán. Dům odvětrán.

Dne 26.8. ve 21:26 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na požár ve sklepních prostorech ve městě Votice. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření uskladněných věcí ve sklepních prostorech obytného domu. Požár uhašen před příjezdem jednotek.

Dne 28.8. ve 13:06 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov na dopravní nehodu osobního vozidla a motocyklu na silnici 1/3 do obce Miličín. Jedna zraněná osoba ošetřena ZZS. jednotky provedly protipožární opatření a zasypání uniklých provozních kapalin. Po zadokumentování nehody dopravní policí odstranění havarovaných vozidel mimo komunikaci.

Dne 28.8. ve 21:30 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS Středočeského kraje stanicí Benešov a JSDH Červený Újezd na požár OA do obce Horní Borek. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že došlo k zahoření v motorové části osobní vozidla. Pomocí vysokotlakého proudu požár uhašen.

Text a foto: SDH Votice