O projektu

Webové stránky „ Bezpečný Středočeský kraj“ vznikly v rámci realizace projektu prevence kriminality „Bezpečné město (obec)“, který je součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2017.

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje realizuje od roku 2016 projekt prevence kriminality „Bezpečné město (obec)“.

Cílem projektu „Bezpečné město (obec)“ je předání ucelených informací a postupů k zajištění komplexní spolupráce složek státní správy a samosprávy na místní úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti a prevence kriminality, zkvalitnění stávající spolupráce složek státní správy a samosprávy ve městech a obcích, kde je již projekt realizován, rozvoj projektu v dosud nezapojených obcích a stanovení pravidel pro spolupráci složek státní správy a samosprávy při realizaci projektu Bezpečné město (obec).

Cílovou skupinou projektu jsou zástupci složek státní správy a samosprávy – zástupci vedení měst a obcí (starostové, místostarostové, radní, manažeři a koordinátoři prevence kriminality apod.), zástupci MV ČR, Policie ČR, městské (obecní) policie, Úřadů práce, Probační a mediační služby ČR, sociální kurátoři, pracovníci OSPOD, odborná veřejnost a neziskové organizace.

Webové stránky „ Bezpečný Středočeský kraj“ byly vytvořeny s cílem na jednom místě soustředit souhrnně informace k aktuální bezpečnostní situaci na území kraje (včetně analýz a map kriminality), informace o opatřeních ke snížení kriminality, informace z oblasti krizového řízení, dopravního zpravodajství atd.