Vybrané pokuty za týden od 4. do 10. 5. 2020

Policisté v celém Středočeském kraji řešili 504 přestupků a na pokutách celkem vybrali 316 700 Kč. V obcích bylo řidiči spácháno 371 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 217 600 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 133 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly k částce 99 100 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

o 30 km/h a více v 33 případech mimo obec,

o 10 až 30 km/h v 99 případech mimo obec,

o méně než 10 km/h v 1 případě mimo obec,

o 20 km/h a více v 70 případech v obci,

o 5 až 20 km/h v 301 případech v obci,

o méně než 5 km/h pro tentokrát v žádném případě.

Text: Tiskové oddělení PČR Středočeského kraje