Vybrané pokuty za týden od 30. 12. 2019 do 5. 1. 2020

Policisté v celém Středočeském kraji řešili 133 přestupků a na pokutách celkem vybrali 78 100 Kč. V obcích bylo řidiči spácháno 85 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 41 800 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 48 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly k částce 36 300 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

o 30 km/h a více ve 4 případech mimo obec,

o 10 až 30 km/h ve 44 případech mimo obec,

o méně než 10 km/h  pro tentokrát v žádném případě,

o 20 km/h a více v 16 případech v obci,

o 5 až 20 km/h v 68 případech v obci,

o méně než 5 km/h pro tentokrát v žádném případě.

 

Text: Bezpečný Středočeský kraj