Vybrané pokuty za týden od 2. do 8. 3. 2020

Policisté v celém Středočeském kraji řešili 283 přestupků a na pokutách celkem vybrali 201 700 Kč. V obcích bylo řidiči spácháno 204 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 129 600 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 79 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly k částce 72 100 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

o 30 km/h a více v 19 případech mimo obec,

o 10 až 30 km/h v 60 případech mimo obec,

o méně než 10 km/h pro tentokrát v žádném případě,

o 20 km/h a více ve 48 případech v obci,

o 5 až 20 km/h ve 155 případech v obci,

o méně než 5 km/h pro tentokrát v žádném případě.

Text: Bezpečný Středočeský kraj