Vybrané pokuty za týden od 17. do 23. 2. 2020

Policisté v celém Středočeském kraji řešili 288 přestupků a na pokutách celkem vybrali 205 800 Kč. V obcích bylo řidiči spácháno 190 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 121 300 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 98 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly k částce 84 500 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

o 30 km/h a více ve 21 případech mimo obec,

o 10 až 30 km/h v 70 případech mimo obec,

o méně než 10 km/h v 5 případech mimo obec,

o 20 km/h a více ve 37 případech v obci,

o 5 až 20 km/h ve 153 případech v obci,

o méně než 5 km/h pro tentokrát v žádném případě.

 

Text: Bezpečný Středočeský kraj