Alkohol za volant nepatří

V neděli dne 4. října, krátce před osmou hodinou ranní, vyjížděli benešovští dopravní policisté k nahlášené dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II/120, ve směru od obce Přestavlky ve směru Sedlec-Prčice.

Pětapadesátiletá řidička v osobním vozidle vyjela mírně vpravo mimo komunikaci, kde následně narazila do sloupu telekomunikační sítě. Řidička byla policisty vyzvána, aby se podrobila odbornému měření na přítomnost alkoholu v dechu přístrojem Dräger. Výsledek na zařízení ukázal pozitivní hodnotu, která překročila 3 promile alkoholu v dechu. Po nehodě byla řidička zdravotnickou záchrannou službou převezena na vyšetření, které neodhalilo žádné poranění. Ve stejný den, krátce před osmou hodinou večerní, byl v obci Trhový Štěpánov policejní hlídkou zastaven a kontrolován další řidič. U dvaačtyřicetiletého řidiče byla naměřená hodnota dechové zkoušky také pozitivní. První naměřená hodnota přesahovala, jako u výše zmíněné řidičky, 3 promile alkoholu v dechu. Opakované měření již ukázalo hodnotu pod 3 promile.
Řidičce i řidiči, u nichž byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu, byla zakázána další jízda. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Návykovou látkou se dle §130 trestního zákoníku rozumí, alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“
Od začátku letošního roku policisté na okrese Benešov zjistili 117 přestupců, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Dalších 15 přestupců řídilo v podnapilém stavu nemotorové vozidlo. Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky (jedná se o alkohol nebo jinou návykovou látku) se do dnešního dne, tj. do 7. října 2020 na okrese Benešov dopustilo 85 řidičů.
Pokud usedneme za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, dopouštíme se tak přestupku nebo trestného činu. Níže uvedená tabulka popisuje, jaké sankce hrozí řidiči za přestupek. První sloupec popisuje přestupkové jednání. Druhý vysvětluje nevyšší možnou pokutu, kterou může policista přestupci uložit. Třetí sloupec znázorňuje (v rozmezí od – do) sankce, které je možno uložit ve správním řízení. Čtvrtý sloupec uvádí (v rozmezí od – do) zákaz činnosti a poslední sloupec vyjadřuje počet bodů za konkrétní spáchaný přestupek.

Zdrogovaný nebo opilý řidič se ale také může dle §274 trestního zákoníku dopustit trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
,,(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a)způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
b)spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídi-li hromadný dopravní prostředek, nebo
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.“
Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. To má za následek prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá u řidičů tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.
Řízení pod vlivem návykové látky je zcela nepřijatelné. Touto nebezpečnou a bezohlednou jízdou poté dochází k vážným dopravním nehodám. Řidiči tak ohrožují nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to dodržovat dopravní předpisy, tím zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.
por. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí
PČR Benešov