Červenec pohledem strážníků MP Votice

Votice – První měsíc letních prázdnin roku 2019 přinesl pro strážníky městské policie Votice 25 zásahů nejen ve Voticích. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

1.7.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně s hlídkou PČR a s jednotkami požární ochrany do osady Křenovičky, kde došlo k požáru stodoly. Hlídka usměrňovala provoz v místě požáru.

 

2.7.2019 – Poskytnutí záznamů z městského kamerového systému pro potřeby PČR. Jednalo se o vloupání do provozovny.

 

2.7.2019. –Přijato oznámení o neoprávněném záboru veřejného prostranství v ulici Havlíčkova ve Voticích. Věc byla zpracována jako přestupek proti veřejnému pořádku a byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

4.7.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně se složkami IZS na silnici 1/3 k obci Olbramovice, kde došlo k tragické dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu, kdy řidič motocyklu utrpěl zranění neslučitelná se životem. Hlídky odkláněly po celou dobu vyšetřování provoz na objízdné trasy.

 

5.7.2019 – Dohled na dodržování veřejného pořádku na území města Votice v průběhu taneční zábavy v areálu hasičárny. Vše v pořádku

 

5.7.2019 – Na žádost hlídky PČR vyjela hlídka MP Votice do obce Olbramovice, kde mělo podle oznamovatele docházet k vloupání do objektu. Po příjezdu hlídek na místo bylo zjištěno, že oznámení se nezakládalo na pravdě.

 

8.7.2019 – Přijato oznámení o nálezu uhynulé drůbeže na veřejném prostranství v obci Petrovice (k.ú. Miličín) Hlídka předala uhynulou drůbež do kafilerie.

 

8.7.2019 – Poskytnutí záznamů z městského kamerového systému pro potřeby PČR. Jednalo se o krádež benzínu z osobního automobilu v ulici Pražská ve Voticích.

 

11.7.2019 – Přijato oznámení v rozházených lavičkách a odpadkových koších v areálu fotbalového hřiště ve Voticích. Díky záznamům z městského kamerového systému se hlídce MP Votice podařilo ztotožnit osoby a tím celou věc objasnit.

 

12.7.2019 – Přijato oznámení o sražené srně na silnici I/18 u Vrchotových Janovic. Hlídka vyrozuměla příslušného mysliveckého hospodáře, který si na místě srnu převzal.

 

15.7.2019 – Přijato oznámení o neshodách sousedů v osadě Mouřeníny (k.ú.Jankov). Věc byla hlídkou MP Votice vyřešena na místě a sousedi se dohodli.

 

17.7.2019 – Preventivní měření rychlosti v obci Jankov v součinnosti s hlídkou PČR.

 

 

17.7.2019 – Přijato oznámení v ulomené větvi, která ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na silnici I/18 u obce Olbramovice. Hlídka větev odstranila.

 

18.7.2019 – Doručování písemnosti pro odbor dopravy MěÚ Votice. 1x

 

18.7.2019 – Přijato oznámení o volně pobíhajícím psovi v obci Vrchotovy Janovice. Hlídka na žádost starostky provedla kontrolu čtečkou čipů.

 

18.7.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně s hlídkou PČR na silnici 1/3 k obci Hostišov, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů se zraněním jedné osoby. Jelikož vozidla bránila provozu, usměrňovaly hlídky provoz po dobu vyšetřování dopravní nehody.

 

19.7.2019 – Přijato oznámení o volně pobíhajícím koni v osadě Mladoušov. Hlídka provedla šetření vedoucí k zjištění majitele koně. Nakonec kontaktoval majitelku sám oznamovatel.

 

19.7.2019 –Přijato oznámení o drobné dopravní nehodě na Komenského náměstí ve Voticích, kdy jeden z účastníků nehody z místa odjel (pravděpodobně o tom ani nevěděl). Díky záznamům se podařilo zjistit majitele vozidla a toho kontaktovat. Dále se již dohodli oba účastníci mezi sebou.

 

22.7.2019 – Poskytnutí záznamů z městského kamerového systému pro potřeby PČR.

 

24.7.2019 – Technická pomoc – startování vozidla na autobusovém nádraží ve Voticích.

 

25.7.2019 – Doručování písemnosti pro odbor dopravy MěÚ Votice – 1x

 

29.7.2019 – Přijato oznámení o stádu volně pobíhajících krav v osadě Žandavka. Stádo zde způsobilo škodu na majetku. Hlídka na místě zjistila majitele stáda, který následně poškozenému škodu uhradil.

 

29.7.2019 –Hlídka MP Votice vyjela společně s hlídkou PČR do obce Olbramovice, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů bez zranění osob. Jelikož nehoda bránila provozu, usměrňovala hlídka provoz po dobu vyšetřování nehody.

 

30.7.2019 – Smíšená hlídka MP + PČR. Kontrola řidiče v obci Smilkov. Následně bylo zjištěno, že řidič není držitelem řidičského oprávnění. Věc si převzala k řešení PČR.

 

31.7.2019 – Přijato oznámení o pneumatice z nákladního automobilu, která ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na silnici 1/3 u Votic. Pneumatiku hlídka odstranila ke straně a následně byla vyrozuměna správa a údržba silnic k úplnému odstranění.

 

Text: MP Votice