Sedlčanka se rozloučila s dalším železničním přejezdem

Křešice – Na základě žádosti Oblastního ředitelství Praha Správy železnic, s. o. povolil veřejnou vyhláškou MěÚ Votice po řádném řízení zrušení železničního přejezdu P6066 u Křešic v blízkosti železniční stanice Olbramovice. Jednalo se o účelový železniční přejezd, který pozbyl svého významu a byl nevyužívaný. Zrušením takových železničních přejezdů je možné následně v místě obvykle odstranit rychlostník, který na místě snižoval rychlost vlaků z důvodu nepřehlednosti a nebezpečnosti. Obdobně byl nedávno u Křešic zrušen další nevyužívaný železniční přejezd.