Jak se zachovat v koloně a jak správně utvořit záchranářskou uličku?

Téměř všichni řidiči se shodnou na tom, že nemají rádi kolony na silnicích. Brzdí je totiž na jejich cestách a prodlužují tak dobu jejich jízdy. Kolony ale nevznikají jen tak, vždy existuje příčina a kolona je jen jejím následkem. Dopravní zácpa může vzniknout po dopravní nehodě, po delším stání na semaforech, z důvodu prací na silnici, vlivem snížené rychlosti v určitých úsecích a v mnoha dalších případech. Víte ale, jak se správně zachovat a řadit, když dojíždíte pomalu jedoucí nebo stojící kolonu?

 • V případě, že dojíždíte kolonu nebo stojíte v koloně jako poslední, nechte zapnutá výstražná světla.

  • Zastavte s dostatečným odstupem od vozidla, které v koloně již stojí.

  • Již po příjezdu na místo kolony se ihned řaďte za ostatní řidiče. Dávejte pozor na to, jakým směrem se řadí vozidla před vámi, a následujte    je.

Řidiči, kteří se ocitnou v koloně, ihned neznají příčinu jejího vzniku, proto je třeba, aby neprodleně začali vytvářet záchrannou uličku. Jedním z důvodů dopravních komplikací může být totiž již zmíněná dopravní nehoda. Složky integrovaného záchranného systému se na místo potřebují dostat co nejrychleji. Při záchraně lidského život a zdraví rozhodují vteřiny, proto je velice důležité znát správné řazení a vytvořit tak uličku pro zasahující složky. Od října minulého roku vzešla v platnost novela zákona, která upravuje pravidla tvorby uličky pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Jak tedy správně vytvořit záchranářskou uličku?

 • Záchranářskou uličku je třeba vytvářet ihned, jakmile se ocitnete v koloně.

  • Pokud jedete po dvouproudové komunikaci, vozidla se rozestupují k okraji. Řidiči v levém pruhu se řadí vlevo a řidiči v pravém pruhu  se  řadí  vpravo.

  • Na tříproudové komunikaci se řidiči v levém jízdním pruhu řadí vlevo ke svodidlům, řidiči jedoucí ve středovém a pravém pruhu se řadí vpravo ke krajnici.

Pokud se chystáte na delší trasu, zvyšujete tím pravděpodobnost, že se v nějaké koloně ocitnete. S tímto rizikem je třeba počítat, proto dbejte na to, abyste ve vozidle měli dostatek paliva. Nezapomeňte si s sebou přibalit dostatečné množství tekutin a jídla. Pokud vyjíždíte na delší trasy v zimním období, vozte ve vozidle také deku nebo nějakou přikrývku.

Je velice důležité, aby řidiči, kteří se ocitnou v koloně, byli ohleduplní a řídili se výše popsanými pravidly. Najdou se totiž tací, kteří vjíždí do záchranářské uličky a brání tak v co nejrychlejším dojezdu složek integrovaného záchranného systému. Zákon myslí i na tuto neohleduplnost řidičů. Za neoprávněné použití záchranářské uličky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta až 2500 Kč. Paragraf hovoří jasně:

 • 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:
  ,,Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Text: nprap. Bc. Veronika Čermáková, tisková mluvčí P ČR Benešov