Městská policie Votice v srpnu 2019

Votice – Jako již tradičně přinášíme zprávu o aktivitách votických strážníků. Tentokrát za poslední prázdninový měsíc – srpen.

1.8.2019 – Přijato oznámení o dopravní nehodě cyklisty a osobního automobilu v ulici Táborská ve Voticích. Při nehodě nedošlo ke zranění osob, pouze ke škodě na jízdním kole. Věc si na místě převzala skupina dopravních nehoda PČR Benešov. Hlídka v místě usměrňovala provoz.

 

2.8.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně se složkami IZS na silnici 1/3 k obci Olbramovice, kde došlo k nárazu vozidla do betonové propusti. Při nehodě byl zraněn řidič vozidla. Hlídka v místě usměrňovala provoz po dobu vyšetřování nehody.

 

2.8.2019 – Přijato oznámení o dvou psech, kteří jsou uzavření ve vozidle na parkovišti u farmy Čapí hnízdo. Po příjezdu hlídky MP se na místo dostavila i majitelka vozidla. Věc byla zpracována jako přestupek.

 

4.8.2019 – Dohled na konání náboženské akce, Porcinkule,

 

5.8.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně s hlídkou PČR Votice do obce Jankov, kde se měla podle oznamovatelky nacházet v jejím domě cizí osoba. Na místě bylo zjištěno, oznámení se nezakládá na pravdě a žena má psychické problémy. Následně se na místo dostavil příbuzný ženy, který situaci dále řešil sám.

 

5.8.2019 – Technická pomoc – Na hlídku se obrátila žena s prosbou o pomoc, jelikož si zlomila klíč v zámku svého bytu v ulici Smetanova ve Voticích a zámečník nebyl k sehnání. Hlídce se podařilo otevřít dveře bytu bez poškození a následně jí vyměnit zámek.

 

6.8.2019 – Doručování písemnosti pro odbor dopravy – 1x

 

6.8.2019 – Doručování písemnosti pro soud – 1x

 

7.8.2019 – Hlídka MP Votice vyjela do ulice Dukelská ve Voticích, kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby, kterou si na místě převzala posádka zdravotnické záchranné služby. Hlídka na místě asistovala záchranné službě a dále usměrňovala provoz během vyšetřování nehody.

 

7.8.2019 – Odchyt psa v ulici Javorská ve Voticích. Pes byl umístěn do záchytného kotce a následně byl převezen do útulku v Opřeticích.

 

8.8.2019 – Doručování písemnosti pro odbor dopravy – 1x

 

8.8.2019 – Nález peněženky s doklady na Komenské náměstí ve Voticích. Šetřením hlídky byl zjištěn majitel, kterému byla peněženka předána.

 

 

9.8.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně se složkami IZS k obci Miličín, kde došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a motorky, jejíž řidič nedobrzdil stojící kolonu. Nehoda se obešla bez zranění osob. Došlo pouze ke škodě na motorce. Hlídka MP Votice usměrňovala provoz po dobu vyšetřování nehody.

 

12.8.2019 – Smíšená hlídka s hlídkou PČR. Přijato oznámení o občanském soužití dvou mužů v osadě Javor. Na místě byla provedena kontrola osob a lustrací bylo zjištěno, že na jednoho z mužů byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Proto byl muž předveden na obvodní oddělení PČR Votice a následně byl eskortován do věznice.

 

13.8.2019 –Smíšená hlídka s hlídkou PČR. Hlídka vyjela do obce Sedlec, kde se nacházela oznamovatelka, která měla vidiny, jelikož trpěla psychickými problémy. Hlídka na místo přivolala posádku zdravotnické záchranné služby, která ženu převezla do nemocnice.

 

15.8.2019 – Na základě oznámení od občana byla hlídkou odchycena volně pobíhající kočka. Ta byla následně předána majitelce.

 

19.8.2019- Součinnost s živnostenským odborem MěÚ Votice při prověření oznámení, které se týkalo neoprávněného podnikání v obci Tomice. Šetřením na místě bylo zjištěno, že oznámení se nezakládá na pravdě.

 

20.8.2019 – Odchyt volně pobíhajících psa v obci Javorská ve Voticích. Pes byl umístěn do záchytného kotce a následně byl převezen do psího útulku v Opřeticích.

 

20.8.2019 – Nález řidičského průkazu u silnice 1/3 u Votic. Jelikož se hlídce nepodařilo kontaktovat majitele, byl průkaz předán na odbor dopravy MěÚ Votice.

 

20.8.2019 – Poskytnutí záznamů z městského kamerového systému pro potřeby PČR. Jednalo se o poškození vozidla v ulici Klášterní.

 

21.8.2019 –Smíšená hlídka s hlídkou PČR. Přijato oznámení o sousedských neshodách v obci Petrovice ( k.ú.Miličín). Věc byla zpracována jako přestupek proti občanskému soužití.

 

23.8.2019– Smíšená hlídka s hlídkou PČR. Přijato oznámení o podezřelé osobě, která jde po silnici 1/3. Na místě byla zjištěna osoba cizí státní příslušnosti, která nedokázala prokázat svou totožnost. Proto byla předvedena na obvodní oddělení PČR Votice, kde byla předána hlídce cizinecké Policie.

 

24.8.2019 – Dohled na konání kulturní akce, Fontána, v obci Ratměřice. Hlídka se zaměřila v součinnosti s hlídkou PČR Votice zejména na dopravní situaci v místě konání akce.

 

26.8.2019 – Přijato oznámení o volně pobíhajícím psovi v obci Miličín. Pes nebyl na místě již nenacházel. Informace byla předána starostovi obce.

 

26.8.2019 – Poskytnutí záznamů z městského kamerového systému pro potřeby PČR. Jednalo se o dopravní nehodu v ulici Žižkova ve Voticích.

 

27.8.2019 – Smíšená hlídka s hlídkou PČR. Přijato oznámení o napadení dvou osob v osadě Beztahov. Na místě byla jedna z osob omezena na osobní svobodě a byla předvedena na obvodní oddělení PČR Votice k podání vysvětlení.

 

28.8.2019 – Účast na zasedání pracovní skupiny prevence kriminality na MěÚ Votice.

 

28.8.2019 – Hlídka MP Votice vyjela společně se složkami IZS do obce Miličín, kde došlo k dopravní nehodě osobního automobilu s motocyklem. Při nehodě došlo ke zranění motokáře. Hlídka MP usměrňovala provoz po dobu vyšetřování nehody.

 

28.8.2019 – Poskytnutí záznamů z městského kamerového systému pro potřeby PČR. Jednalo se o dopravní nehodu v ulici Javorská ve Voticích.

 

Text: MP Votice