Dopravní akce zaměřená na kontrolu chodců

KRAJ – Policisté kontrolovali dodržování povinností chodců, cyklistů i řidičů motorových vozidel.

Během minulého týdne měli chodci větší pravděpodobnost, že se v ulicích potkají s policisty, kteří je budou kontrolovat. Od pondělí do pátku totiž na území celého Středočeského kraje probíhala dopravně bezpečnostní akce, která byla primárně zaměřená na kontrolu dodržování povinností chodců. Pravidla pro účastníky silničního provozu, tedy i pro chodce, vyplývají ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Policisté se zejména zajímali o to, zda chodci bezpečně přecházejí vozovku a využívají k tomu přechody pro chodce. Dále se zaměřili na řádné používání reflexních prvků. Reflexní předměty v rámci dopravní akce chodcům také rozdávali, neboť,, být vidět“ je velice důležité pravidlo, které musíme v rámci naší bezpečnosti, ale také bezpečnosti ostatních, dodržovat. Policisté nekontrolovali jen dodržování povinností chodců, ale všech účastníků silničního provozu. Současně se hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, ale také například na problematiku ilegální migrace a převážení drog.

Středočeští policisté během dopravní akce zkontrolovali více jak 1670 vozidel a zjistili 217 dopravních přestupků. Z toho celkem 199 jich vyřídili na místě v příkazním řízení ve výši 78 000 korun a zbylých 18 přestupků oznámili na příslušný správní úřad k dalšímu projednání. Nejčastějším přestupkem, kterého se řidiči dopouštěli, byl nevyhovující technický stav vozidla. Policisté tento přestupek řešili ve 44 případech. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo celkem 23 řidičů. Z toho 22 policisté vyřešili přímo na místě a jednoho oznámili příslušnému úřadu k projednání. Nepoužití bezpečnostních pásů během jízdy policisté řešili v 25 případech. Celkem 2 osoby usedly za volant bez řidičského oprávnění. Policisté také ve dvou případech odhalili dopravní přestupek na železničním přejezdu. Policisté zastavili jedno vozidlo, které nebylo opatřeno dálniční známkou. Jedna osoba hlídce nepředložila doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. U 5 kontrolovaných policisté zjistili přítomnost omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu do jednoho promile za volant usedly 3 osoby. Jeden řidič se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Chodci nejčastěji porušovali povinnost mít na sobě mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky. Všechny chodce, kteří se dopustili přestupku, vyřešili policisté na místě v příkazním řízení, a to celkem ve 25 případech. V rámci dopravní akce policisté odhalili 4 cyklisty, kteří porušili povinnost mít za snížené viditelnosti za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Všechny cyklisty vyřešili na místě v příkazním řízení.

V minulém roce středočeští policisté uskutečnili několik dopravně bezpečnostních akcí, které byly zaměřeny na kontrolu používání reflexních prvků ve vymezených případech. Do několika akcí se zapojili také policejní preventisté, kteří účastníkům silničního provozu předávali důležité informace a rozdávali reflexní preventivní předměty. O jedné takové akci se můžete dočíst na tomto odkazu.

Zvýšená viditelnost zvyšuje naši bezpečnost! Více se o správném používání reflexních doplňků dozvíte zde.

nprap. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí